• 2-strooms Stroomverdeler

2-strooms Stroomverdeler

Machinebouw

2-strooms stroomverdeler op een vereenvoudigd onderstel.

Een kleine machine die het ingevoerde product in twee exact gelijke stromen verdeeld.

De klant heeft middels de klemverbindingen op de uitvoerkant, alle mogelijkheden nog vrij.
Ontwerp en techniek © 2012-2021 Montay Media